Gospodarsko pravo SL

Gospodarsko pravo

Gospodarsko pravo v grobem delimo na dve pravni področji, in sicer na statusno pravo in pravo gospodarskih poslov. Prvo obsega pravna pravila in pravna načela, ki urejajo pravni položaj in notranjo organizacijo gospodarskih družb, pravo gospodarskih poslov pa se osredotoča na ureditev medsebojnih razmerij med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev na trgu.

 

V odvetniški pisarni strankam pomagamo in svetujemo:

  • Pri pripravi ustanovitvenih aktov gospodarskih družb,
  • Pri sestavi dokumentacije pri statusnih preoblikovanjih gospodarskih družb,
  • S svetovanjem pri prenehanju gospodarskih družb,
  • S sestavo vseh vrst pogodb gospodarskega prava,
  • S svetovanjem na področju konkurenčnega prava,
  • Z zastopanjem in svetovanjem v primeru združitev in prevzemov (M&A) gospodarskih družb,
  • Pri pravnih vprašanjih glede reševanja sporov intelektualne ali industrijske lastnine,
  • S prijavo terjatev v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,
  • Pri sestavi predlogov za izvršbo, prisilno izterjavo,…
Jul 15, 2014 | Posted by | Komentarji so izklopljeni za Gospodarsko pravo SL
Premium Wordpress Themes by UFO Themes