Delovno pravo SL

Delovno pravo

Delovno pravo je skupek pravnih norm, ki urejajo razmerja med ljudmi pri delu. Še pred približno 100 leti se je delovno pravo povsod po svetu uvrščalo v civilno pravo, zato gre za relativno mlado pravno panogo, ki ureja tako individualna delovna razmerja (razmerje med delavcem in delodajalcem) kot tudi kolektivna delovna razmerja (razmerja med organizacijami delavcev in delodajalcev).

 

Strankam svetujemo in zastopamo pri naslednjih pravnih opravilih:

  • Sestavi splošnih aktov družb, zavodov in drugih gospodarskih subjektov,
  • Pripravi vseh različnih vrst pogodb o zaposlitvi,
  • Svetovanju delodajalcem v primeru disciplinskih kršitev delavcev,
  • Svetovanju in zastopanju delodajalcev pri odpovedih pogodb o zaposlitvi,
  • Zastopanju delodajalcev v postopkih pred delovnimi sodišči,…
Jul 15, 2014 | Posted by | Komentarji so izklopljeni za Delovno pravo SL
Premium Wordpress Themes by UFO Themes