Odškodninsko pravo SL

Odškodninsko pravo

Zastopanje strank v postopku izvensodnega ali sodnega uveljavljanja odškodnin bodisi iz naslova premoženjske ali nepremoženjske škode je izjemno pomembno, saj nedvomno poveča verjetnost izplačila odškodnine ter poviša višino le-te. Premoženjska škoda obsega navadno škodo in izgubljeni dobiček zaradi posledic škodnega dogodka. O nepremoženjski škodi pa je govora v okviru telesnih bolečin in neprijetnosti med zdravljenjem, duševnih bolečin bodisi zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, duševnih bolečin zaradi okrnitve svobode, kršitve osebnostnih pravic strahu in okrnitve ugleda pravne osebe.
Posameznik oz. njegovi bližnji so upravičeni do odškodnine ob škodnih dogodkih kot so prometne nesreče, nesreče na javnih in zasebnih površinah, delovne nezgode, posledice malomarnega zdravljenja, razlastitve, služnosti, napad živali in drugo.

 

Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za stranke opravljamo naslednje storitve:

  • Pregled dokumentacije in oceno pravičnega denarnega nadomestila,
  • Pripravo odškodninskega zahtevka,
  • Svetovanje in zastopanje povzročiteljev škodnih dogodkov,
  • Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov od članov poslovodstva oz. uprav gospodarskih družb,…
Jul 15, 2014 | Posted by | Komentarji so izklopljeni za Odškodninsko pravo SL
Premium Wordpress Themes by UFO Themes