Kazensko pravo SL

Kazensko pravo

Kazensko pravo je sistem pravnih pravil, ki opredeljuje prepovedana ravnanja in predpisuje kazni oz. globe storilcem kaznivih dejanj oz. storilcem prekrškov.
Vsaka faza kazenskega postopka skriva za osumljenca oz. obdolženca kopico pasti, ki povečajo verjetnost obsodbe, zlasti v položaju, ko osumljenec ali obdolženec ni seznanjen s svojimi procesnimi pravicami in postopkovnimi pravili. Nemalo je primerov, ko se obdolženci odpovejo celo zastopanju po odvetniku in se tako nevede odpovejo svojim pravicam, za katere morebiti sploh ne vejo, da jih imajo in tako nepopravljivo škodujejo svojemu interesu.

 

Na področju kazenskega prava in prava prekrškov za stranke opravljamo naslednje storitve:

  • Zagovor osumljencev oz. obdolžencev v predkazenskem in kazenskem postopku,
  • Uveljavljanje premoženjsko-pravnih zahtevkov oškodovancev v kazenskem postopku,
  • Zastopanje po zasebnih kazenskih tožbah,
  • Zastopanje oškodovancev kot subsidiarnih tožilcev,
  • Pravno svetovanje in pravna mnenja v zvezi s posameznimi posli gospodarskimi-pravnimi posli s kazensko-pravnega vidika,
  • Svetovanje in zastopanje v postopkih zaradi prekrškov,
Jul 15, 2014 | Posted by | Komentarji so izklopljeni za Kazensko pravo SL
Premium Wordpress Themes by UFO Themes