Odškodninsko pravo HR

Odštetno pravo

Zastupanje stranaka u postupcima vansudskog ili sudskog ostvarivanja prava na odštetu bilo s osnova imovinske ili neimovinske štete izuzetno je značajno, jer bez dvojbe povećava vjerojatnost isplate odštete te poveća visinu iste. Imovinska šteta obuhvaća običnu štetu i izgubljenu dobit uslijed posljedica štetnog događaja. O neimovinskoj šteti govorimo o okviru tjelesnih boli i neugodnosti tijekom liječenja, duševnih boli zbog umanjenje životne aktivnosti, naruženosti, povreda ugleda, časti, duševne boli zbog povreda slobode, kršenja osobnih prava, straha i povreda ugleda pravne osobe.
Pojedinac odnosno njegovi bližnji imaju pravo na naknadu štete koju su pretrpjeli u događajima poput prometnih nezgoda, nezgoda na javnim i privatnim površinama, radnim nezgodama, posljedicama nesavjesnog liječenja, eksproprijacije, služnosti, napad životinja i drugo.

U ostvarivanju odštetnih zahtjeva strankama pružamo sljedeće usluge:

  • pregled dokumentacije i ocjena pravedne novčane naknade,
  • sastavljanje odštetnog zahtjeva,
  • savjetovanje i zastupanje osoba koja su prouzrokovale štetne događaje,
  • ostvarivanje odštetnih zahtjeva od članova poslovodstva odnosno uprava trgovačkih društava, itd.
srp. 15, 2014 | Posted by | Komentari isključeni za Odškodninsko pravo HR
Premium Wordpress Themes by UFO Themes